ALLMÄNA VILLKOR

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och värnar om din säkerhet och integritet. I enlighet med gällande lagstiftning kring hantering av personuppgifter säkerställer vi en trygg och ansvarsfull behandling av dina uppgifter. Vårt förfarande för datahantering är utformat för att garantera en säker hantering av information.

Genom att godkänna och bekräfta det e-postmeddelande vi skickar till dig angående hantering av dina uppgifter ger du ditt samtycke till att vi behandlar och lagrar dina eller ditt barns personuppgifter. Dessa uppgifter sparas i vårt kundregister under maximalt ett år eller fram tills fullständig betalning mottagits. Syftet med att behålla dina uppgifter är att underlätta bokningshanteringen, utfärda eventuella fakturor vid försenad betalning samt för att skicka relevanta erbjudanden och rabatter till dig.

Vid önskan om att erhålla utskick från oss, lagrar vi din e-postadress tills dess att du begär att bli avregistrerad från utskicket. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part utan ditt samtycke, och i fall av specifika situationer inhämtar vi först ditt godkännande innan vi vidtar åtgärder.

Vi samarbetar med Wellnet och svenska sjöevent, och vid bokningar genom dessa företag ansvarar de för att erhålla ditt samtycke avseende hantering av dina uppgifter. Om du har anmält dig till en kurs, lektion eller bokning via e-post, kommer dina uppgifter endast att finnas tillgängliga på den angivna plattformen och ingen annan programvara används för att lagra informationen.

Vid anmälan via inskrivningslappen vid kursstart lagras dina uppgifter manuellt på en säker plats som ej är tillgänglig för obehöriga. Du har rätt att när som helst begära rättelse av dina uppgifter, återkalla ditt samtycke för utskick av erbjudanden och rabatter samt begära radering av dina uppgifter, under förutsättning att obetalda fakturor inte föreligger och dina uppgifter inte längre är nödvändiga för oss.

För deltagare under 18 år måste målsman stå som ansvarig i anmälan och målsman uppgifter bifogas i det e-postmeddelande som skickas till oss, samt ett intyg från målsman med dennes underskrift vid första lektionstillfället.

Genom att delta i elevshowen ger du ditt godkännande för användning av foton och film i Magdanscenters marknadsföring. Vid val att synas i kameran under inspelning av lektioner godkänner du att filmen används i Magdanscenters marknadsföringssyfte.